Posebni pogoji

Objave

Vse objave so povzete po drugih virih in ne predstavljajo našega lastnega mnenja oz. stališč.

Vsebina

Zapis je zgolj informativnega značaja, zato podjetje Belita d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino. Uporaba pripravkov in uživanje je na lastno odgovornost. Uporabnik naj zdravilne rastline uporablja z vso pazljivostjo in se naj posvetuje z ustrezno osebo, saj so vsa zdravilna zelišča v večjih količinah in nepretrganem uživanju lahko strupena. Posebno pazljive morajo biti osebe, ki jemljejo kakršnakoli zdravila.

Slike

Vse objavljene slike so iz portala www.graphicstock,com, kjer ima podjetje Belita d. o. o. plačano licenco za njihovo uporabo.

Slike, ki niso iz zgoraj navedenega portala imajo poleg naveden vir, kjer so prosto dostopne pod licenco CC.